Araç Yıkama İçin Su Dezenfeksiyon Sistemleri

UV ışığı ve ultrasonik teknolojisinin birleşimi ile oluşan bu yenilikçi su dezenfeksiyon sistemi araba ve diğer toplu taşıma araçlarının hijyenik olarak temizlenmesinde proses suyunun dezenfeksiyonu için kullanılmaktadır.

Araç yıkama sistemlerinde, yıkama suyu olarak kullanılan proses sularının geri dönüşümle tekrar kullanılması nedeniyle içinde istenmeyen mikroorganizmalar oluşur. Oksijen ve ısıtma gibi farklı proseslerle su temizlenmeye çalışılsa da, yeterli hijyene sahip proses suyu elde edebilmek için teknik olarak daha kompleks ve  yüksek maliyetlere sahip sistemlerin kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde var olan sistemlerde yıkama suyu çeşitli filtrelerden geçirilerek içindeki partiküllerden  ve yağ kalıntılarından arındırılmaktadır. Fakat, bu sistemlerde su istenilen düzeyde arıtılamamaktadır. Proses suyunun geri dönüşümle tekrar kullanılmasına  duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmakta ve suyun istenilen düzeyde sterilize edilmesi de önemli bir sorun oluşturmaktadır. Çünkü, su dezenfeksiyonunda hijyen en ön  sırada yer almaktadır.

Yeni yasal gerekliliklere göre, işletmede çalışan personelin ve müşterilerin sağlığını tehdit eden koşulları önlemek için hijyen gereksinimlerini belirleyerek kullanılan suyun kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Sorun;

Modern araba-otobüs-tren-tramvay yıkama sistemlerindeki en önemli gereksinim geri dönüşümle yeniden kullanılan ve sirküle edilen suyun mikroorganizmalardan büyük ölçüde dezenfekte edilmiş olmasıdır. Bu yıkama tesislerinde kullanılan temiz su miktarı 15-50 lt arasında yıkanılan objenin boyutlarına göre değişkenlik gösterir. Dezenfekte edilen suyun kirlilik, bulanıklılık ve koku gibi parametrelerinin yasal olarak izin verilen limit aralığında olmaları gerekmektedir.

Çözüm;

Inolife Teknoloji UV dezenfeksiyon sistemleri otomatik araç yıkama sistemleri gibi  endüstriyel uygulamalarda kullanılabilecek güvenilir, kaaliteli, çevre dostu ve daha ekonomik yeni çözümler sunmaktadır.

Uygulamalar;

Araba-otobüs-tren-tramvay yıkama sistemlerinde sirküle edilerek kullanılan proses suyunun dezenfeksiyonu  (Legionella’ya karşı önleyici)

İlaç ve antibiyotik içeren proses ve şebeke suyunun dezenfeksiyonu

Yüksek bulanıklığa sahip proses ve şebeke suyunun dezenfeksiyonu

Avantajları;

  • Kimyasal katkılar kullanmadan dezenfeksiyon
  • Doğal minerallere zarar vermez
  • İstenmeyen tat ve koku oluşturmaz
  • Çevre dostu ve sessizdir
  • Mevcut arıtma sistemine kolayca entegre edilebilir
  • Daha az bakım aralıkları ile yüksek güvenirlikte su dezenfeksiyonu sağlar
  • Minimum enerji tüketimi ile maksimum verim sağlar
  • Legionella bakterilerini yok etmede son derece etkilidir.