DW120 Ürün Grubu-UV Dezenfeksiyon Sistemleri

Hijyenik ve temiz proses suyu

Inolife Teknoloji su dezenfeksiyonunda geliştirdiği teknoloji sayesinde suyun içinde var olan mantar ve bakterileri özellikle Legionella ve Pseudomonas gibi mikroorganizmaları, akış ve devir daim esnasında büyük ölçüde elimine edebilmektedir. Patentli bir teknolojiye sahip olan UV ve ultrasonik sistemlerin kombine kullanımıyla, kimyasal madde kullanmadan, mümkün olan en düşük enerji tüketimi ile suyu yüksek bulanıklıkta olsa dahi dezenfekte edebilir.

Su dezenfeksiyonunda etkin çözüm

Konu temizliğe geldiğinde, su hala en etkili yöntemdir. Otomotiv sektöründeki araçların yıkanmasında suyun kalitesi üzerinde durulması gereken en hassas noktalardan biridir. Araç yıkama ünitelerinin tüm boru hattı sistemi, kaçınılmaz istenmeyen mikroorganizmalar için tam bir yaşam alanı sağlar. Ozonlama veya ısıtma gibi birçok farklı çözüm, yapılan araştırmalara göre olumlu sonuçlanamamış ve bu istenmeyen mikroorganizmalardan arındırılamamıştır.

Hijyende gerekli standartları sağlamak ve korumak teknik olarak çok karmaşık ve pahalı bir süreçten oluşur. Yıkama suyuna uygulanan farklı prosesler suyun içindeki kir, partiküller ve yağ kalıntılarından arındırsa da mikrobiyolojik olarak temiz, güvenilir ve hijyenik su elde etmek oldukça zordur.

Gelecekte, çalışanların ve işletme personellerinin sağlık tehlikelerine karşı önleyici hijyen şartlarına uygun normlar artacaktır. Şuanda da var olan normlardan biri ÖNORM B5107’ye göre, günümüzde sadece Avrupayı kapsayan bu norm, araç yıkama tesislerindeki işletim suyunun hijyen gereksinimlerini kapsamaktadır.

Inolife AquaLight DW120 serisi dezenfeksiyon sistemi bu ihtiyaca yönelik çözüm odaklı tasarlanmış ve yapılan testler neticesinde performansı kanıtlanmıştır.