Hava Nemlendiriciler İçin Su Dezenfeksiyon Sistemleri

İç ortam hava şartlarının hastaneler, ileri-teknoloji uygulamaları, soğuk depolama sistemleri ve ofis gibi farklı uygulama alanlarında kontrollü olması esastır. DIN EN 13779 standartlarına göre binalarda gerekli olan nemlilik oranı %30-%70 aralığındadır. Klima sistemleri havayı kurutmaya yatkındır ve iç ortam uygun hava şartlarını sağlamak için nemlendiricilere ihtiyaç vardır. Püskürtme, atomize, buharlama gibi farklı hava nemlendirme yöntemleri bulunmaktadır. İyi tasarlanmış nemlendiriciler, ek olarak bakteri ve solunum yolu enfeksiyon riskini en aza indirecek su dezenfeksiyon sistemleri ile desteklenir.

Legionella pneumophila doğada göller, yapay havuzlar hatta nemli toprakta bile bulunur. İnsanlarda öksürük, başağrısı, ishal, kas ağrıları ve solunum problemlerine neden olabilirler. Nemlendiriciler tarafından havaya karışan su, eğer doğadakinden çok daha yüksek konsantrasyonda bakteri içeriyorsa, insanlarda hastalığa neden olabilecek semptomlar oluşabilir. Yaygın olarak orta yaşlı, ileri yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler aerosollerin yol açabileceği semptomlara karşı daha savunmasız olur. Hava nemlendiricilerde kullanılan suyun kalitesinin standartlara göre içme suyu kalitesinde olması gerekir. Bakteri koloni sayısının 1000 CFU/ml’den az olması, 100 ml suda E.coli ve/veya koliform bakterisine rastlanmaması gerekir. Inolife teknoloji UV ışığı ve ultrasonik teknolojisinin birleşimiyle tasarladığı cihazlar sayesinde su tanklarında suyun mikrobiyolojik açıdan dezenfekte edilmesini sağlayarak, patojenlerle kirlenmesini önleyerek bu ihtiyaca cevap vermektedir.

Sorun; 

Günümüzde nemlendiriciler farklı uygulama alanlarında geniş olarak kullanılmaktadır. Örneğin, hastaneerin yanık üniteleri, araba üretimi, soğuk yiyecek depolama&prosesleri gibi endüstriyel uygulamalarda farklı hava nemlendiriciler (buhar ya da püskürtme gibi) kullanılmaktadır. Bu sistemlerde kullanılan modern klima ve havalandırma siistemleri Legionella hastalığı gibi tehlikelere karşı önleyici nitelikte olmalıdır.

Çözüm;

Inolife Teknoloji dezenfeksiyon sistemleri çevre dostudur ve hiçbir zararlı yan ürün oluşturmamaktadır. Dezenfeksiyon sistemlerimizi hava nemlendiriciler ile komine bir şekilde kullanarak cihazlarınızın bakım aralıklarını azaltabilir, aynı zamanda sistemlerinizdeki Legionella gibi büyük bir problemi ortadan kaldırarak, size daha hijyenik ve kaliteli su temini sağlayabilmektedir.

Uygulamalar;

Hava nemlendiricilerle kombine kullanılabilen UV dezenfeksiyon sistemlerimiz

Hastanelerde yanık üniteleri

İleri-Teknoloji uygulamaları

Yiyecek ve içecek endüstrisinde soğuk depolama üniteleri

Kağıt fabrikaları

Kumaş imalatı yapan tesisler

Boyahaneler

Avantajları;

  • Kimyasal katkılar kullanmadan dezenfeksiyon
  • Doğal minerallere zarar vermez
  • İstenmeyen tat ve koku oluşturmaz
  • Çevre dostu ve sessizdir
  • Mevcut arıtma sistemine kolayca entegre edilebilir
  • Daha az bakım aralıkları ile yüksek güvenirlikte su dezenfeksiyonu sağlar
  • Minimum enerji tüketimi ile maksimum verim sağlar
  • Legionella bakterilerini yok etmede son derece etkilidir.