Hastaneler İçin Su Dezenfeksiyon Sistemleri

İçme suları sürekli kontrol edilse de, bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler içme ve kullanma sularından enfeksiyon kapabilir. Bunun en önemli nedeni ise şebeke suyunun  binadaki sistemlerden geçişi esnasında su boru hatlarının patojenik bakterilerinin geçişini engelleyememesidir.

Şebeke suyunun binadaki su sistemine geçişine kadar ki kalitesinden su dağıtım şebekeleri sorumlu olsa da, bina sistemine girdikten sonraki kalitesi tamamen besleme sistemine (su dağıtım sistemine) bağlıdır. Dolayısıyla binada kullanılan suyun kalitesi binanın boru sistemine bağlıdır. Su sadece yaşam kaynağı değildir,  bunun yanında mikroorganizmaların, virüslerin ve bakterilerin de yaşam alanlarıdır. Suyun taşınımıyla beraber birçok farklı enfeksiyon ajanının taşınmasını da  sağlar. Kolera, dizanteri, tifo gibi hastalıklara neden olan patojenlere rastlanmasa da, pseudomonas aeruginosa, lejyoner hastalığı ve pontiac ateşi gibi hastalıklara  neden olan patojenlere sıklıkla rastlanmaktadır. Gram negatif patojenler su boruları da dahil olmak üzere suyun var olduğu her yerde mevcuttur.

Su, özelliklerine göre içinde birçok bakteri ve tek hücreli mikroorganizmaları barındırır. Bu mikroorganizmalar su boruları içinde oldukça ince; bakteri, tek hücreli canlılar ve mantarlardan oluşan bir mukus tabakası oluşturur. Bu mukus tabakasına biyofilm denir ve bağımsız bir ekolojik yapıya sahip olan bu mukus tabakası aynı zamanda Legionella ve Pseudumonos aeruginosa bakterilerini de içinde barındırır. İçme suyu yönetmeliğine göre, su temini sistemi opertörlerinin iç tesisatta  patojenlerin olmadığını garantilemesi ve gerekli tedbirlerin alınarak güvenirliğini sağlaması gerekir. Özellikle klinikler ve hastanelerde içme suyu yönetmeliğine uygunluk çok önemlidir. Çünkü buradaki hastaların bağışıklık sistemi daha zayıf olduğundan bu tip patojenlere karşı aşırı duyarlıdırlar. 

UV su dezenfeksiyon teknolojisi hastane ve kliniklerdeki patojenik bakterileri elimine edebilmek için kanıtlanmış çözümler sunmaktadır. Legionella gibi patojenik bakterileri elimine edebilmek için en uygun sistemlerden biridir.

Sorun;

Hastaneler, klinikler ve diğer medikal tesislerde kompleks su dağıtım sitemlerine sahiptir. Şebeke suyunu patojenik bakterilerden korumak için sua rıtma sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü hastalar ve çalışanlar bakteri içeren havaya karışmış bu aerosolleri soluyarak enfeksiyon kapabilirler. Bu yüzden,duşlar, labaratuvarlar, sterilizatörler en yüksek enfeksiyon riski oluşturan bölgelerdir.

Çözüm;

Inolife Teknoloji sterilizasyon için son derece yeni ve güvenli bir çözüm sunmaktadır. Bakterilerde varolan endotoksinler insan ilaçlarına karşı son derece dirençlidirler. Inolife Teknoloji dezenfeksiyon sistemleri endotoksinleri 0,06EU/ml limitlerinin altına düşürmüştür ki bu da Avrupa Birliği normlarının bile altında bir orandır. (0,25EU/ml EU normlarına göre).

Uygulamalar;

İçme suyu dezenfeksiyonu (UV denzefeksiyonu Legionella bakterilerini elimine adebilen en etkili metottur.)

Kullanma suyu dezenfeksiyonu

Tıbbi amaçlı kullanılan sıvıların dezenfeksiyonu

Hastane atık sularıında var olan ilaç ve antibiyotiklerdeki organik aktif maddelerin ortadan kaldırılması için dezenfeksiyon

Avantajları;

  • Kimyasal katkılar kullanmadan dezenfeksiyon
  • Doğal minerallere zarar vermez
  • İstenmeyen tat ve koku oluşturmaz
  • Çevre dostu ve sessizdir
  • Mevcut arıtma sistemine kolayca entegre edilebilir
  • Daha az bakım aralıkları ile yüksek güvenirlikte su dezenfeksiyonu sağlar
  • Minimum enerji tüketimi ile maksimum verim sağlar
  • Legionella bakterilerini yok etmede son derece etkilidir.